Tuesday, May 13, 2014

KITA DAN PILIHAN RAYAISLAM AGAMA YANG SYUMUL

Islam adalah agama yang syumul, bukanlah hanya berbentuk ikatan akidah dan kepercayaan semata-mata sebagimana dakwaan sebahagaian golongan yang telah memesongkan agama yang dibawa nabi terdahulu sehingga menjadikan Islam sebagai agama yang hanya berlegar dalam lingkungan ibadah semata-mata tanpa ada kaitan dengan kehidupan seharian manusia.
 
Kesyumulan Islam merangkumi seluruh aspek kehidupan seharian dari ‘seawal bangkit tidur sehinggalah kembali ke tempat tidur’ dan dari sekecil-kecil perkara seperti gosok gigi, adab masuk tandas kepada perkara-perkara besar melibatkan pemerintahan dan sebagainya.

POLITIK= KEPIMPINAN=PILIHAN RAYA

Apakah kaitan POLITIK dan Pilihan Raya batch ?


Politik dalam bahasa Arab adalah merujuk kepada siyasah. Dari sudut bahasa adalah membangunkan ke atas sesuatu perkara yang membawa maslahat kepadanya.
Perkataan asal bagi siyasah adalah merujuk kepada sin-waw-sin iaitu kepimpinan dan bermaksud menguasai, memerintah, mentadbir, memimpin, memandu-arah, menyuruh, menegah, mengurus, menyusun-atur, mengawal dan sebagainya.

Justeru, politik itu membabitkan perbincangan ke atas sesuatu urusan pentadbiran atau kepimpinan dan menguruskan masyarakat tersebut dan diterjemahkan sebagai suatu undang-undang yang diputuskan bagi menjaga adab serta kemaslahatan dan untuk mensistemkan keadaan atau dalam skop kita sekarang adalah sistem keadaan politik komuniti gen 09.

Di manakah keterlibatan kita dalam politik ini?

MELALUI PILIHAN RAYA KECIL KOMUNITI GEN 09.

Pilihan raya merupakan satu medium di mana setiap rakyat atau ahli diberi hak untuk menjadi hakim yang bebas dan adil. Setiap ahli berhak menyuarakan pendapat serta pandangan dan berkuasa untuk memilih kepimpinan yang dikehendaki.


KEWAJIPAN UNTUK MEMILIH

Terkadang kita tidak mahu terlibat dalam memilih pemimpin , sehingga memilih untuk bersikap tidak memilih. Sikap tidak memilih pemimpin merupakan satu sikap yang KURANG baik.

Dalam Islam, kepemimpinan itu penting, sehingga Rasulullah bersabda: “Jika kalian bermusafir, pilihlah satu orang menjadi pemimpin. Jika hanya berdua, maka salah satunya jadi pemimpin. Solat wajib pun yang paling afdhal adalah yang ada pemimpinnya (imam).”


Soalnya..siapakah yang selayaknya dipilih?

Allah berfirman: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat. (AnNisa’ : 58)

Pada Permulaan ayat 58 menyebut “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya)” merujuk kepada amanah kepimpinan dan tugas eksekutif iaitu setiap individu ataupun kumpulan organisasi memberikan amanah, kepercayaan serta hak kepada seseorang yang layak untuk melaksanakan sesuatu tugasan ataupun menjawat sesuatu jawatan.
Ayat di atas jelas menunjukkan Allah memerintahkan umat Islam agar menyerahkan amanah mereka hanya kepada orang yang layak serta dipercayai untuk menanggung tugas tersebut. Dan di antara amanah yang paling besar ialah amanah untuk ‘menegakkan agama dan memerintah berlandaskan tuntutan agama.
Dalam mana-mana konteks pemerintahan, barangsiapa menjadi pemimpin atau ketua, maka dia bertanggungjwab kepada ahli di bawahnya.


Bilamana Allah memerintahkan umat Islam agar menyerahkan amanah kepada mereka yang layak, jelas menunjukkan kepentingan untuk melibatkan diri dalam urusan  memilih pemimpin dari sekecil-kecil organisasi  hinggalah kepada urusan pemilihan pemimpin negara  untuk kemaslahatan bersama.

Tidak dapat tidak, menjadi kewajipan kepada setiap individu itu untuk
menempatkan seorang yang ahli ataupun pakar untuk menguruskan sesuatu tugas tersebut.

Jadi kalau negara perlu untuk kita libatkan diri, KENAPA tidak dengan pilihan raya batch GEN 09?

Gunakanlah hak untuk memilih ini dengan sebaik-baiknya.
Persoalan "memilih" dalam hidup ini adalah tiada pilihan. Mesti memilih. Jika tidak, kehidupan akan terhenti disebabkan kerosakan akibat enggan memilih. Samalah kerosakannya dengan memilih perkara yang salah. Ini kerana enggan memilih adalah bermaksud memilih untuk menafikan hak kemestian memilih dalam kehidupan. Maka, selain mesti memilih, pilihan itu juga mestilah tepat.


 Memilih di antara dua pemimpin yang baik, maka ia adalah pilihan yang terbuka bergantung kepada kelebihan-kelebihan yang membezakan di antara dua pemimpin tersebut. Adalah menjadi satu pilihan yang tepat sekali jika sesuatu kelebihan pemimpin itu diletakkan pada tempatnya yang sesuai.

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan.”
(Al-Masidah: 8)
Islam mewajibkan pemimpin supaya bersikap adil dalam semua keadaan. Ini menunjukkan keadilan Islam bukannya satu teori, tetapi ia adalah perintah Allah yang telah termaktub dalam Al-Quran.
Antara ciri-ciri pemimpin yang perlu ada secara ringkasnya:TAAT KEPADA PIMPINAN

Rasulullah S.A.W bersabda : “Ketaatan terhadap pemimpin hanya dalam perkara yang baik.” Ucapan ini menafsirkan perintah Allah yang dihayati di masa baginda sendiri menjadi ketua negara dan wajib diikuti oleh umatnya.


“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.”
Selagi mana pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul, selagi itulah kita memberi ketaatan kepada mereka.

UNTUK YANG BAKAL MEMIMPIN

Untuk yang bakal dipilih dan BAKAL MEMIMPIN,
Al-Alusi menyebut tentang amaran Saidina Ali R.A mengenai taklifan memimpin,
"Anakku, awasilah kalian dalam memimpin, sesungguhnya Allah akan menyoal siasat satu persatu pada hari akhirat."
Nasihat ini seharusnya dijadikan jendela untuk melihat ke akhirat oleh setiap pemimpin, dari amalan mereka di dunia. Impak pengabaian amanah ini tidak hanya habis di dunia, tetapi orang yang tertindas dan terabai akan mendapat pembelaan suatu hari kelak, sama ada di dunia ini ataupun di akhirat


Ucapan  Saidina Abu Bakar R.A apabila dipilih menjadi ketua negara selepas wafatnya Rasulullah S.A.W :
“Wahai tuan-tuan! Saya telah dipilih menjadi pemimpin kamu, padahal saya bukannya orang yang terbaik di kalangan kamu. Sekiranya saya dalam keadaan yang baik tolonglah saya, sekiranya saya dalam keadaan yang buruk perbetulkan saya. Benar adalah amanah, bohong adalah khianat ......”
 Beginilah juga ucapan setiap pemimpin yang dilantik selepasnya.Inilah contoh keterbukaan seorang pemimpin yang menjadi teladan, meminta semua pihak berlaku ikhlas dan berani, jangan mengampu sehingga berbohong, yang betul dibantu, yang salah diperbetulkan, dan yang mana silap ditegur secara beradab.


SELAMAT MENGUNDI DAN BERTANDING PR GEN 09 YANG TERAKHIRI!
TUNAIKAN KEWAJIPAN ANDA.-FATIN BAHARIN-


NiezaM GEN09 MEMBER

Do things with passion or not at all.

No comments: