Sunday, April 28, 2013

[JPR'13] SYARAT & PERATURAN PENGUNDIAN 2013

SYARAT & PERATURAN PENGUNDIAN

1. Semua ahli batch Gen09 layak mengundi termasuk ahli bersekutu.
2. Pengundian mengikut jawatan adalah seperti berikut:

A) Pengundian Majlis Tertinggi

i) Ketua Batch (Lelaki)
Ahli batch lelaki/perempuan hanya layak memilih SATU calon sahaja daripada DUA calon yang telah disenarai pendekkan.

ii) Timbalan Ketua Batch I (Lelaki)
Ahli batch lelaki/perempuan hanya layak memilih SATU calon sahaja daripada DUA calon yang telah disenarai pendekkan.

iii) Timbalan Ketua Batch II (Perempuan)
Ahli batch lelaki/perempuan hanya layak memilih SATU calon sahaja daripada DUA calon yang telah disenarai pendekkan.

iv) Setiausaha (Lelaki)
Ahli batch lelaki sahaja hanya layak memilih SATU calon sahaja daripada DUA calon yang telah disenarai pendekkan.

v) Timbalan Setiausaha (Perempuan)
Ahli batch perempuan sahaja hanya layak memilih SATU calon sahaja daripada DUA calon yang telah disenarai pendekkan.

vi) Bendahari (Lelaki)
Ahli batch lelaki sahaja hanya layak memilih SATU calon sahaja daripada DUA calon yang telah disenarai pendekkan.

vii) Timbalan Bendahari (Perempuan)
Ahli batch perempuan sahaja hanya layak memilih SATU calon sahaja daripada DUA calon yang telah disenarai pendekkan.


B) Ahli jawatankuasa (Ketua Unit)
ix) Ahli Jawatankuasa (Lelaki)
Ahli batch lelaki sahaja layak memilih LIMA calon sahaja daripada LAPAN calon yang telah disenarai pendekkan.

x) Ahli Jawatankuasa (Perempuan)
Ahli batch perempuan sahaja layak memilih LIMA calon sahaja daripada LAPAN calon yang telah disenarai pendekkan.

3. Pemilih membuang undi di saluran yang disediakan (online).
4. Mengundi pada waktu yang ditetapkan. Sebarang kelewatan akan dianggap undi rosak.Aizzuddin Daud GEN09 MEMBER

Do things with passion or not at all.

No comments: