Monday, May 5, 2014

[JPR '14] SYARAT & PERATURAN PENGUNDIAN

1) Semua ahli batch Gen09 layak mengundi termasuk ahli bersekutu.

2) Siswa boleh mengundi calon bagi jawatan berikut:
·         Ketua Batch (Lelaki)

·         Timbalan Ketua Batch I (Lelaki)

·         Timbalan Ketua Batch II (Perempuan)

·         Setiausaha (Lelaki)

·         Bendahari (Lelaki)

·         Empat AJK (Lelaki)

3) Siswi boleh mengundi calon bagi jawatan berikut:
·         Ketua Batch (Lelaki)

·         Timbalan Ketua Batch I (Lelaki)

·         Timbalan Ketua Batch II (Perempuan)

·         Timbalan Setiausaha (Perempuan)

·         Timbalan Bendahari (Perempuan)

·         Empat AJK (Perempuan)

4) Pemilih hanya boleh mengundi di lokasi yang telah ditetapkan.

5) Mengundi pada waktu yang ditetapkan. Sebarang kelewatan akan dianggap undi rosak. 
aisyah GEN09 MEMBER

Do things with passion or not at all.

No comments: