Wednesday, April 25, 2012

JPR 2012 | Syarat-syarat berkempenSyarat-syarat berkempen
Tempoh berkempen adalah selepas nama-nama calon diumumkan oleh JPR. (26 April 2012- 3 Mei 2012)
1.Kempen hanya dibenarkan selepas JPR mengumumkan calon yang akan bertanding.
2.Semua pencadang dan penyokong bebas berkempen untuk calon kesukaan masing-masing.
3.Berkempen melalui media-media yang telah ditetapkan oleh JPR iaitu:

·         Blog rasmi batch GeN09
·         Group GeN09 di FB
·         Yahoo! Group
·         Twitter

4. Berkempen melalui poster, video dan sebarang media cetak adalah dibenarkan dan digalakkan.  Walau bagaimanapun, kempen melalui media cetak perlu mendapat kelulusan daripada JPR 2012.
5.Tidak dibenarkan menimbulkan isu yang boleh menimbulkan perpecahan di kalangan mahasiswa atau mahasiswi.
6. Setiap kempen tidak dibenarkan menyentuh sensitiviti mana-mana calon lain yang bertanding.
7.Sebarang sogokan wang adalah tidak dibenarkan sama sekali terutamanya kepada pihak JPR.
8.Mana-mana Calon, Pencadang atau Penyokong yang didapati melanggar syarat-syarat berkempen akan dikenakan tindakan oleh pihak JPR.
9.Sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh pihak JPR adalah muktamad.

ejahchan GEN09 MEMBER

Do things with passion or not at all.

No comments: