Wednesday, December 29, 2010


Sabda Rasulullah s.a.w "Keadaan orang Mukmin itu sangat menakjubkan, kerana segala urusan yang menimpanya dianggap baik. Tetapi keadaan ini hanya berlaku kepada orang yang beriman. Iaitu, apabila mendapat kesenangan, dia bersyukur kerana itu lebih baik untuknya. Dan apabila dilanda kesusahan dia bersabar, kerana itu lebih baik untuknya." (Riwayat Muslim daripada Abu Yahya Syuhaib bin Sinan r.a)

Muhamad Huzaifah GEN09 MEMBER

Do things with passion or not at all.

No comments: